Bewoners aan het stuur

contact: NZ Voorburgwal 32, 1012 RZ  Amsterdam
telefoon 020-5230130
email info@huurdersverenigingamsterdam.nl

 


  home 
  linken 
  werkwijze 
  inschrijfformulier 

  bewoners aan het stuur 
  Venserpolder 
  Reimerswaal 
  Dapperbuurt 
  Holendrecht 
 
 

Over het project "Bewoners aan het Stuur"

Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het veilig, gezellig en groen is. Nu kunt u daar als bewoner aan bijdragen. In de Dapperbuurt, Holendrecht en Venserpolder voert Huurdersvereniging Amsterdam (HA) in samenwerking met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) de regie over het project BEWONERS AAN HET STUUR. Tot en met 2009 is ook in de Reimerswaal het project uitgevoerd. Vanaf 2010 is Holendrecht als derde buurt aan het project toegevoegd.
 
De Huurdersverening heeft in 2008 tijd met de gemeente gesproken om de betrokkenheid van bewoners bij de wijkaanpak te vergroten. De HA steunt het plan van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) om het geld dat beschikbaar komt voor participatie via het vouchersysteem van  te verdelen. Met het project BEWONERS AAN HET STUUR is de betrokkenheid en beslissingsmacht van bewoners bij verbetering van hun eigen wijk gegarandeerd. In iedere wijk is een regiegroep van bewoners opgericht die de bewonersinitiatieven in behandeling neemt en bepaalt welke initiatieven vouchers krijgen. Voor de uitvoering van een goed initiatief in heeft gemeente Amsterdam via het project geld beschikbaar gesteld. Bewoners krijgen het geld in handen via zogenaamde vouchers. Dat zijn een soort tegoedbonnen waarmee u uw initiatief betaalt. Een voucher heeft een waarde van maximaal 5.000 euro. Als bewoner van één van de drie pilotwijken kunt u meerdere vouchers tegelijk aanvragen. Indien u bewoner bent in één van deze drie wijken en een goed initiatief bedenkt om uw wijk te verbeteren, kunt u daar geld voor krijgen. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen en werken in uw wijk aangenamer wordt. En dat u en uw medebewoners prettig samenleven. Grijp uw kans!

Wat willen wij bereiken?

De belangrijkste reden voor de HA om trekker te worden van het vouchersysteem in Amsterdam is dat we hiermee kunnen laten zien dat bewoners wel degelijk in staat zijn om te beslissen over projecten. Tot nu toe worden bewoners slechts uitgenodigd om problemen in hun wijk te benoemen; de regie ten aanzien van hoe en welke problemen worden aangepakt ligt totnog toe hoofzakelijk bij professionals zoals ambtenaren, corporatiemedewerkers en welzijnswerkers. We hopen dat we met de resultaten van het voucherexperiment kunnen aantonen dat een bewonersgerichte benadering een meerwaarde oplevert voor de wijkaanpak én dat de Amsterdamse stadsdelen bewoners gaan zien als volwaardige partners die kunnen mee beslissen.

Waar en voor wie

In overleg met gemeente Amsterdam heeft de HA besloten om drie verschillende buurten uit te kiezen voor project BEWONERS AAN HET STUUR, te weten de Dapperbuurt (Amsterdam Oost), Holendrecht en Venserpolder (Amsterdam Zuidoost). De Dapperbuurt en Venserpolder vallen buiten de Wijkaanpak (de zogenaamde Vogelaarwijken), maar kennen wel een vergelijkbare problematiek. Hierbij is gekozen voor één stadsdeel binnen de ring A10 en twee stadsdelen erbuiten. Iedereen die woonachtig is in één van de drie projectwijken en 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan het project en een bewonersinitiatief indienen. Bewoners onder de 18 jaar kunnen via een volwassene eveneens een bewonersinitiatief indienen.

Organisatie

De HA is initiatiefnemer en eindverantwoordelijke voor het project. Het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) is belast met de uitvoering van het project.

 

Nieuws:

NIEUWE RONDE 2011

Geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven in Holendrecht en Venserpolder

In 2011 is opnieuw budget beschikbaar voor ideeën van bewoners in Venserpolder en Holendrecht. Iedere bewoner kan met een plan komen om de buurt te verbeteren. Een regiegroep van bewoners selecteert de beste ideeën. Er zijn weinig beperkingen voor initiatieven. U kunt ideeën leveren op het gebied van wonen en werken, leren en opvoeding, leefbaarheid en veiligheid, participatie en integratie. In dit artikel staan als voorbeeld twee succesvolle projecten uit 2010 centraal.

Lees verder ...

Ornamentale muur in Venserpolder
Op woensdag 29 september is op de hoek van Dolingadreef en Dostojevskisingel in de Venserpolder een muur met schilderingen onthuld. Het zijn ornamenten die verwijzen naar verschillende culturen en de buurt een nieuw fris aanzicht geven.
 
 
 
Lees verder ...

(c) Amsterdams Steunpunt Wonen en Huurdersvereniging Amsterdam, 2009